Reference

/Reference
Reference 2022-01-20T14:46:35+01:00

Reference

Kroz rad u institucijama koje se bave EU fondovima sudjelovali smo u pripremi i provedbi EU projekata te izradi strateških dokumenata. Radili smo na provedbi projekata iz IPARD predpristupnog programa za razdoblje 2007.-2013. te pripremi i provedbi projekata financiranih iz ESF-a, EFRR-a te EPFRR-a u programskom razdoblju 2014-2020. Sudjelovali smo u izradi strateških dokumenata JLS-a temeljenih na Bottom up metodologiji.

Kompetencije

Naš tim stručnjaka specijaliziran je za poslovanje malih i srednjih poduzeća te kontinuirano prati trendove u sljedećim područjima

Programska rješenja

Upravljanje EU projektima

Marketing

Financijsko savjetovanje

Pokretanje poslovanja