Kako registrirati djelatnost prerade voća i povrća na OPG?

/, Novosti/Kako registrirati djelatnost prerade voća i povrća na OPG?

Djelatnost prerade voća i povrća kao dopunska djelatnost na OPG

Registaciju objekta za proizvodnju džemova, sokova i drugih prerađevina od voća i povrća moguće je registrirati kao dopunsku djelatnost na OPG.

Registracija objekta

Raspolaganje resursima za obavljanje odabrane dodatne aktivnosti nužno je prije registracije bilo koje od dopuštenih dopunskih djelatnosti. Za konkretnu dopunsku djelatnost to se prvenstveno odnosi na poljoprivrene kulture upisane u Upisnik te posjedovanje objekta.

50% i više sirovine u preradi na OPG mora potjecati iz vlastite proizvodnje, dakle OPG koji želi registrirati preradu mora u svojim resursima imati određene površine voćnjaka ili oranica.

Objekt u kojemu se planira obavljati prerada mora biti adekvatan  i sukladan propisima o hrani.

Registracija objekta

1.korak: Upoznajte se sa zakonskom regulativom

Potrebno je detaljno proučiti Pravilnik o dopunskim djelatnostima na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima (NN 76/14, 30/15 i 29/18).

2. korak: Upis OPG-a u Upisnik

Dakle, kako bi poljoprivredno gospodarstvo moglo registrirati objekt za preradu voća i povrća potrebno je prije svega da je kao OPG upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava. Upis se vrši u regionalnim uredima Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, prema sjedištu OPG-a.

3. korak: Registracija objekta

Način i korake u registraciji objekta za preradu voća i povrća propisuje Pravilnik o registraciji subjekata te registraciji i odobravanju objekata u poslovanju s hranom (NN 84/15) temeljem Zakona o hrani (NN 81/13, 14/14, 30/15 i 115/18).

4. korak: Registracija dopunskih djelatnosti na OPG

OPG koji se želi baviti proizvodnjom džemova ili sokova i nekim drugim prerađevinama, po potrebi upisuje dopunske djelatnosti. Registracija dopunskih djelatnosti obavlja se također u Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, prema sjedištu OPG-a.

Registraciju, kao i bavljenje dodatnim djelatnostima na OPG regulira Pravilnik o dopunskim djelatnostima na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima (NN 76/14, 30/15 i 29/18).

Nositelj dopunske djelatnosti može biti i nositelj OPG-a, odnosno član OPG-a, uz suglasnost nositelja. Pravo prodaje, uz nositelja, imaju svi članovi. Nadalje, nositelj dopunske djelatnosti na OPG-u mora imati odgovarajuću kvalifikaciju potrebnu za obavljanje dopunske djelatnosti, sukladno posebnim propisima.

 

 

Imate projektnu ideju? Trebate pomoć u pripremi poslovnog plana i apliciranju projekta? Javite nam se i naši stručnjaci će besplatno ocjeniti Vašu projektnu ideju.
Ispunite obrazac