Pčelarski program za razdoblje od 2020. – do 2022.: Povećana alokacija sredstava za više od 40%

/, Naslovnica/Pčelarski program za razdoblje od 2020. – do 2022.: Povećana alokacija sredstava za više od 40%

Ministarstvo poljoprivrede je do 6. ožujka 2019. provodilo postupak e-savjetovanja Nacrta prijedloga Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2020. – do 2022.  U sklopu savetovanja su predstavljeni rezultati Pčelarskog programa za razdoblje 2017.-2019. te su predložene mjere i alokacija sredstava za razdoblje do 2022. godine.

Rezultati Pčelarskog programa za razdoblje 2017. – 2019.

Najznačajnija mjera po korištenju sredstava u provedbi Pčelarskog programa za razdoblje 2017.-2019. je Tehnička pomoć pčelarima i udruženjima pčelara u sklopu koje je pčelarima omogućena potpora pri nabavci pčelarske opreme, pčelarskim udrugama i savezima pomoć u organizaciji edukacija pčelara te za izradu informativnih materijala. U pčelarskim godinama 2016./2017. te 2017./2018. kroz ovu mjeru je ukupno isplaćeno približno 16,2 milijuna kuna za ukupno 3003 zahtjeva (90% od ukupno podnesenih zahtjeva), što u prosjeku iznosi približno 5.400 kuna po zahtjevu.

Kroz mjeru za pomoć pri suzbijanju štetnika i bolesti pčela odobreno je 4.652 zahtjeva (95,5% od ukupno predanih), a ukupno je isplaćen iznos od 6,9 milijuna kuna. Od ostalih mjera potrebno je spomenuti mjeru racionalizacije troškova selećeg pčelarenja  kroz koju je isplaćeno 3,58 milijuna kuna (278 zahtjeva) i mjeru kojom se podupire obnova pčelinjeg fonda u Uniji kroz koju je isplaćeno 4,68 milijuna kuna (91 zahtjev).

U Pčelarskom programu 2017.-2019. važno je naglasiti da se sredstva za mjeru praćenja tržišta i mjeru poboljšanja kvalitete proizvoda  s ciljem iskorištavanja potencijala proizvoda nisu uopće realizirana. Također, za mjere suradnje sa specijaliziranim tijelima za provedbu programa primijenjenih istraživanja u području pčelarstva  i pčelarskih proizvoda te mjere za potporu laboratorija za analizu pčelinjih proizvoda s ciljem potpore pčelarima da svoje proizvode plasiraju na tržište i povećaju njihovu vrijednost  u razdoblju od 2017.-2019. su isplaćena znatno manja sredstva.

Nacionalni pčelarski program  za razdoblje od 2020. – do 2022. godine

Pčelarski program u razdoblju od 2017. do 2019. godine je ukupno gledajući za svaku pčelarsku godinu bio financijski težak 2.255.534,00 eura (50% EU  i 50% HR sredstva). Ono što svakako veseli jest da se za Pčelarski program za razdoblje od 2020. do 2022. godine iznos alociranih sredstava povećava na 3.247.322,61 eura po godini, odnosno za više od 40% u odnosu na proteklo razdoblje.

Predviđeni troškovi po mjeri i godini trajanja Pčelarskog programa u Eurima za razdoblje od 2020. do 2022. godine

 

*Napomena: Iznosi su indikativni do donošenja nove Provedbene Uredbe Europske komisije u kojoj će biti navedeni konačni iznosi EU doprinosa. Iznosi su izračunati u skladu s potrebama pčelara iskazanim u prethodnom razdoblju te planiranim aktivnostima.

Iz tablice je vidljivo da je mjera tehničke pomoći pčelarima i organizacijama pčelara i u narednom razdoblju financijski najizdašnija, a uključuje:

  1. sufinanciranje nabave pomagala, pribora i opreme koja se koristi u pčelarstvu za pčelare koji su registrirani u Evidenciji i neovisno o broju pčelinjih zajednica,
  2. edukaciju pčelara i senzorskih analitičara kroz sufinanciranje troškova organiziranja stručnih predavanja, seminara, radionica, tečajeva o svim temama relevantnim za pčelarstvo koje organiziraju ili suorganiziraju pčelarske udruge i/ili HPS,

Druga mjera prema financijskoj alokaciji sredstava je Mjera „suzbijanje štetnika i bolesti pčela, naročito varooze“. Mjerom se sufinancira nabava zakonski dopuštenih sredstava, čija upotreba je uvriježena već dugi niz godina u pčelarskoj praksi, s naglaskom na sredstva koja su obzirom na svoj sastav, prihvatljiva i u ekološkoj proizvodnji.

Racionalizacija troškova selećeg pčelarenja je mjera kroz koju će pčelari moći ostvariti sufinanciranje troškova kupnje opreme koja se koristi za selidbu pčelinjih zajednica te se omogućava povrat dijela troškova za registraciju pčelarskih vozila.

Mjera obnavljanja pčelinjeg fonda u Uniji uključuje sufinanciranje trženja selekcioniranih matica kroz potporu uzgajivačima matica za uzgoj selekcioniranih matica i provođenje testiranja matica u skladu s uzgojnim programom (morfološki, performance i progeni testovi te testovi otpornosti na bolesti).

Najizdašnije mjere za pčelare

Za navedene četiri mjere predviđeno je više od 93% ukupnog raspoloživog iznosa Pčelarskog programa za razdbolje 2020. – 2022.

Velika većina pčelara će upravo i koristiti jednu od navedene četiri mjere Pčelarskog programa, gdje se prilikom prijave treba voditi računa o izbjegavanju dvostrukog financiranja (financiranje istog troška/aktivnosti sredstvima iz više natječaja). Detalji izbjegavanja dvostrukog financiranja mjera obuhvaćenih pčelarskim programom propisuju se provedbenim propisom gdje korisnik mjere prilikom podnošenja zahtjeva za isplatu potpore potvrđuje da:

  • su podaci navedeni u zahtjevu istiniti
  • je upoznat s odredbama pčelarskog programa i provedbenog pravilnika
  • će omogućiti kontrolu na terenu i inspekcijski nadzor
  • će čuvati kopije zahtjeva i priloga 5 godina od dana podnošenja zahtjeva i
  • nije po računima priloženim uz zahtjev ostvario potporu iz drugih izvora financiranja.

Dodatno na originalu računa, koji se koristi za ostvarivanje prava na potporu, mora biti naznačeno ime, prezime i OIB podnositelja zahtjeva te je na isti podnositelj zahtjeva dužan vlastoručno naznačiti neizbrisivu oznaku pčelarske godine za koju podnosi zahtjev za sufinanciranje.

Izvor: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=10394