Konkurentnost turističkog gospodarstva – KTG

//Konkurentnost turističkog gospodarstva – KTG

Ministarstvo turizma je dana 28. siječnja 2019. godine objavilo javni poziv za kandidiranje projekata otvorenog do 1. ožujka 2019. godine.

Korisnici

Prijavu na javni poziv mogu podnijeti:

 • subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge)
 • OPG – obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja pružaju ugostiteljske i/ili turističke usluge

 

Prihvatljivi troškovi

 • računi i bankovne transkacije opravdanih/prihvatljivih troškova iz predloženog troškovnika
 • troškovi koji su nastali tijekom 2018. i 2019., te do kraja lipnja 2020. godine.

Visina potpore i način isplate

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se putem javnog poziva može prijaviti i dodijeliti po pojedinom projektu 20.000,00 kuna, a najveći 400.000,00 kuna.
Po pojedinom projektu može se tražiti najviše do 60% prihvatljivih troškova, s izuzetkom potpore za Mjeru C, kod koje intenzitet potpore može biti do 100 % prihvatljivih troškova.
Ministarstvo sredstva za odobrene potpore isplaćuje na žiro račun korisnika u dva dijela:

 • 60 % iznosa odobrene potpore po zaključenju Ugovora
 • ostatak iznosa po dostavljenom i prihvaćenom privremenom izvješću s računima o utrošku sredstava za avansno isplaćeni dio te dokazima o plaćanju (bankovni izvadci), poštujući ugovorene rokove

Mjere programa

  • A1 – HOTELI (Postojeći objekti koji imaju rješenje o vrsti i kategoriji ugostiteljskog objekta iz skupine HOTELI: Hotel, Hotel baština (heritage), Difuzni hotel, Aparthotel, Turističko naselje, Turistički apartmani, Pansion,  Integralni hotel (udruženi), Lječilišne vrste hotela
  • A2 – KAMPOVI (Postojeći ili novi ugostiteljski objekti iz  skupine KAMPOVI: Kamp ili Kamp odmorište)
  • A3 – OSTALI UGOSTITELJSKI OBJEKTI ZA SMJEŠTAJ
   (Hostel, Planinarski dom, Lovački dom, Soba, Apartman, Studio apartman, Kuća za odmor, Prenoćište, Objekt za robinzonski smještaj)
  • A4 – OPG (Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo koje pruža ugostiteljske i /ili turističke usluge) – Postojeći ili novi, moguće vrste: Vinotočje/Kušaonica, Izletište, Soba, Apartman, Ruralna kuća za odmor, Kamp, Kamp odmorište ili Kamp odmorište – robinzonski smještaj
  • MJERA B – RAZVOJ POSEBNIH OBLIKA TURIZMA (Subjekti registrirani za pružanje usluga u turizmu i ugostiteljstvu)
  • MJERA C – DOSTUPNOST I SIGURNOST
  • MJERA D – PREPOZNATLJIVOST

Više o natječaju ovdje.


Imate projektnu ideju? Trebate pomoć u pripremi poslovnog plana i apliciranju projekta? Javite nam se i naši stručnjaci će besplatno ocjeniti Vašu projektnu ideju.
Ispunite obrazac