Obveze poljoprivrednika nakon odobrenja sredstava u mjeri 6.3.1.

/, Savjeti za obrte, Savjeti za pravne osobe/Obveze poljoprivrednika nakon odobrenja sredstava u mjeri 6.3.1.

S ciljem što boljeg iskorištenja sredstava i smanjenja nepravilnosti u provedbi projekata, u nastavku su navedene obveze poljoprivrednika kojima su odobrena bespovratna sredstva u okviru tipa operacije 6.3.1. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”.S ciljem što boljeg iskorištenja sredstava i smanjenja nepravilnosti u provedbi projekata, u nastavku su navedene obveze poljoprivrednika kojima su odobrena bespovratna sredstva u okviru tipa operacije 6.3.1. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”.

Za obrt poljoprivreda mora biti glavna djelatnost počevši od podnošenja zahtjeva za potporu do najmanje pet godina nakon konačne isplate potpore.
Za trgovačko društvo poljoprivreda mora biti glavna djelatnost u Registru poslovnih subjekata koji se vodi pri Državnom zavodu za statistiku počevši od podnošenja zahtjeva za potporu do najmanje pet godina nakon konačne isplate potpore. Sukladno Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007., poljoprivreda kao glavna djelatnost u tipu operacije 6.3.1. smatra se Područje A, Odjeljak 01, skupine od 01.1 do uključujući 01.6 i razredi od 01.11 do 01.64.
Nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva ne smije se promijeniti do izvršenja konačne isplate i mora zadržati poljoprivredno gospodarstvo najmanje pet godina nakon konačne isplate osim u slučajevima više sile ili izvanrednim okolnostima sukladno članku 2., stavak 2. Uredbe EU 1306/2013.
U trenutku podnošenja Zahtjeva za isplatu prve rate i najmanje pet godina nakon konačne isplate potpore nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva mora imati prijavljeno prebivalište na području Republike Hrvatske.