Energetska obnova obiteljskih kuća

/, Naslovnica/Energetska obnova obiteljskih kuća

Hrvatska kao prva članica Europske unije koja realizira obnovu privatnih kuća sredstvima EU

Vlada Republike Hrvatske donijela je 27. ožujka 2014. godine Program energetske obnove obiteljskih kuća za razdoblje od 2014. do 2020. godine.

Cilj je Programa povećanje energetske učinkovitosti postojećih kuća, smanjenje potrošnje energije i emisija CO2 u atmosferu te smanjenje mjesečnih troškova za energente, uz ukupno poboljšanje kvalitete života.

Istovremeno, planiranje ovakvih zahvata podrazumijeva i angažman lokalnih tvrtki i stručnjaka odnosno potiče gospodarsku aktivnost.

U 2015. godini Program je dodatno prilagođen kako bi se počela koristiti sredstva europskih fondova u okviru Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija” no natječaj za energetsku obnovu obiteljskih kuća nije mogao biti raspisan jer europska regulativa nije prepoznala fizičku osobu kao nositelja projekta za korištenje bespovratnih sredstava fondova Europske unije što je izmijenjeno tek sredinom 2018. godine donošenjem Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA. Time je stečen jedan od osnovnih preduvjeta za raspisivanje natječaja no još uvijek nisu poznati svi uvjeti koji će biti potrebni za prijavu.

Raspisivanje natječaja se očekuje sredinom 2019. godine

Raspisivanje natječaja se očekuje sredinom 2019. godine, a o pripadajućoj dokumentaciji natječaja ranije će se provesti javno savjetovanje u koje će se građani moći aktivno uključiti davanjem svojih prijedloga i mišljenja.

Hrvatskoj je za obnovu stambenog sektora do 2020. g. dostupno 100 milijuna eura, od čega je cca 30 milijuna namijenjeno obnovi obiteljskih kuća.

Programom se sufinancira:

 1. zamjena vanjske stolarije,
 2. poboljšanje toplinske zaštite vanjske ovojnice grijanog prostora (vanjskog zida, krova, stropa, ukopanih dijelova i poda),
 3. ugradnju kondenzacijskog plinskog kotla te ugradnju sustava za korištenje obnovljivih izvora energije (sunčanih toplinskih pretvarača – kolektora (solarni paneli),
 4. kotlova na biomasu, dizalica topline i fotonaponskih pretvarača/panela).

Iznos državnih poticaja za energetsku obnovu obiteljskih kuća:

Važno je naglasiti kako su ovo podaci iz 2015. godine dok se za 2019. g. tek trebaju objaviti.

Također, i uvjeti natječaja su iz 2015. godine, ali ne bi se trebali previše mijenjati.

Uvjeti natječaja

Uvjeti natječaja su:

 • obiteljska kuća mora biti legalna sa svom dokumentacijom kojom se dokazuje trenutno izvedeno stanje kao legalno,
 • vlasnik, ili barem jedan od suvlasnika obiteljske kuće mora imati prijavljeno prebivalište na toj adresi,
 • obiteljska kuća mora biti do 600 m2 BRP,
 • najmanje 50% BRP obiteljske kuće mora biti namijenjeno za stanovanje,
 • obiteljska kuća smije imati najviše tri stambene jedinice,
 • obnovom se ne smije promijeniti neto građevinska površina,
 • morate na vrijeme predati kompletnu i urednu dokumentaciju na natječaj,
 • podnositelj zahtjeva mora biti fizička osoba i ujedno vlasnik, ili suvlasnik,
 • morate predati dokumentaciju unutar roka koji je predviđen natječajem.

 

Dodatne informacije:

 

Latest posts by Hrvoje Roštaš (see all)