Javni poziv za dodjelu potpora radu braniteljskih zadruga u 2021.

/, Novosti/Javni poziv za dodjelu potpora radu braniteljskih zadruga u 2021.

U cilju provedbe Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji za razdoblje od 2021. do 2023. godine, Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je Javni poziv za dodjelu potpora radu braniteljskih zadruga u 2021. godini koji će biti otvoren u razdoblju od 21. travnja do 20. svibnja 2021. godine.

Novčana potpora iznosi do 150.000,00 kuna.

Prihvatljivim troškovima korištenja potpore radu braniteljskih zadruga smatraju se troškovi nastali nakon dana objave Javnog poziva (nakon 21. travnja 2021. godine), sukladno poslovnom planu i
proračunu za korištenje potpore radu braniteljskih zadruga.

Prihvatljivi troškovi:
1. troškovi nabavke strojeva, opreme i alata nužnih za obavljanje djelatnosti,
2. troškovi nabavke strojeva, opreme i alata nužnih za obavljanje djelatnosti koji su vezani uz preradu proizvoda dobivenih primarnom poljoprivrednom proizvodnjom (odnosi se na zadruge
koje se bave primarnom poljoprivrednom proizvodnjom),
3. troškovi vezani uz razvoj projekata koji su usmjereni na uvođenje zelenih ili digitalnih tehnologija,
4. troškovi nabavke strojeva i opreme za pakiranje i pripremu proizvoda za prodaju,
5. troškovi nabavke radnih/pčelarskih vozila kada je isto neophodno sredstvo za rad prema predmetu poslovanja (djelatnosti) u najvišem iznosu do 30.000,00 kn,
6. unutarnje uređenje poslovnog, proizvodnog i skladišnog prostora (troškovi mogu biti prihvatljivi u najvišem iznosu do 10.000,00 kn, a isto se odnosi na radove manjih opsega poput soboslikarstva i sl.),
7. opremanje poslovnog, proizvodnog i skladišnog prostora (troškovi mogu biti prihvatljivi u najvišem iznosu do 20.000,00 kn, a isto se odnosi na nužnu uredsku opremu, skladišne stalaže i
sl.),
8. troškovi vezani uz ispitivanje, atestiranja i standardizaciju proizvoda/usluga, uvođenja normi i znakova kvalitete,
9. troškovi promidžbe i oglašavanja (troškovi promidžbe i oglašavanja mogu biti prihvatljivi u najvišem iznosu do 20.000,00 kn),
10. troškovi edukacije za upravitelja i članove zadruge (troškovi edukacije mogu biti prihvatljivi u najvišem iznosu do 7.500,00 kn),
11. zakup/najam poslovnog/skladišnog/proizvodnog prostora u najvišem iznosu do 10.000,00 kn(ukoliko isto nije predmet pravnog posla između zadrugara i zadruge, kao i članova obitelji
zadrugara),
12. ostali troškovi sukladno djelatnosti iz poslovnog plana

Prihvatljivim troškovima za podnositelje zahtjeva za korištenje potpore radu braniteljskih zadruga, kojima se sredstva dodjeljuju za troškove primarne poljoprivredne proizvodnje, smatraju se stvarni troškovi potrebni za ostvarivanje poslovnog plana podnositelja zahtjeva:
1. kupnja poljoprivredne mehanizacije (npr. motokultivator, priključci i ostala mehanizacija),
2. kupnja poljoprivredne opreme (npr. oprema za košnju, gnojidbu, sjetvu, sadnju, zaštitu bilja, berbu,
žetvu, navodnjavanje, plastenik i sl.),
3. kupnja radnih strojeva (npr. traktor, kombajn) u najvišem iznosu do 80.000,00 kn,
4. kupnja pčelarske opreme i pribora (npr. košnice za pčele, vrcaljke, topionika i sl.),
5. nabavka domaćih životinja (stoke, peradi, pčela i dr.) u najvišem iznosu do 75.000,00 kuna,
6. nabavka poljoprivrednih kultura namijenjenih podizanju trajnih nasada (npr. sadni materijal/sadnice
za podizanje trajnih nasada, nabavka gnojiva za trajni nasad i sl.),
7. najam/zakup zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje u najvišem iznosu do 10.000,00 kn
(ukoliko isto nije predmet pravnog posla između zadrugara i zadruge, kao i članova obitelji
zadrugara),
8. stavljanja u funkciju prostora ili zemljišta (npr. ograđivanje prostora za uzgoj životinja i uzgoj
poljoprivrednih kultura, podizanje nastambi za životinje i sl.) u najvišem iznosu do 50.000,00 kuna,
9. ostali troškovi sukladno djelatnosti iz poslovnog plana, vezano uz primarnu poljoprivrednu
proizvodnju.

Potpune uvjete natječaja provjerite OVDJE. ili na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja.